Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

23. 3. 2015

HISTORIE

Kdy byly v Lešanech postavena tvrz nelze jednoznačně říci, pravděpodobně k tomu došlo ještě v předhusitském období. Byla to jednoduchá mírně lichoběžná budova dochovaná ve zdivu východního křídla dnešního zámku. Palác byl zřejmě trojdílný, snad i o něco delší než dnešní zámecké křídlo. Od západu k paláci zřejmě přiléhalo nevelké nádvoří, od východu pak asi vodní opevnění související s dnešním rybníkem Návesník.

Nejpozději za Čejků z Olbramovic (cca pol. 16. století) byl postaven západní palác dochovaný ve zdivu západního křídla zámku. Uprostřed jedné z volných stran byla vstupní věž, jejímž následovníkem snad je věž současná. Brzy po roce 1683 získal zámek nynější čtyřkřídlou podobu, fasády nesou stopy zásahů ještě v pozdním baroku a klasicismu, kdy vznikly i strohé arkády kolem nádvoří. Nejvýraznějším příspěvkem kapituly k podobě zámku je kaple sv. Víta zaujímající celou západní polovinu severního křídla.

Roku 1903 zámek značně poškodil požár, nejvíce utrpěla věž v severním průčelí, která při opravě místo střechy dostala novoromantickou terasu. Nevzhledná terasa byla během 2. sv. války nahrazena ještě nevzhlednějším vodojemem.

Současný majitel provedl rekonstrukci zámku, při které mimo jiné zmizela i zmíněná nástavba vodojemu a věž opět zakončuje barokní cibulovitá střecha.

lesany1velka.jpg

  První zmínka o obci pochází z roku 1185, kdy ji kníže Bedřich daroval rytířskému řádu Johanitů. Od roku 1353 zde sedí vladyka Oldřich Medek z Lešan, předek Medků z Valdeka a místokomorník království českého. Tvrz se poprvé zmiňuje roku 1409, kdy ji společně se vsí prodal Renvald z Ústupenic Prokopovi ze Soběšína.

  Roku 1418 je zde však již další majitel, Janek Řítka z Bezdědic, který se účastnil husitských válek na straně táboritů a roku 1444 byl nucen dát tvrz do zástavy Závišovi z Klinštejna, který pocházel z kokořínské větve pánů z Klinštejna. Záviš také patřil k horlivým stoupencům Jiřího z Poděbrad a roku 1448 mu pomáhal obsadit Prahu. Rychlé střídání majitelů zde pokračuje, roku 1457 přechází Lešany na Jana Kobiana z Čečelic a roku 1522 získává tvrz Jan Vratislav z Mitrovic. Po jeho smrti roku 1544 tvrz dědí jeho manželka Alžběta z Hradešína, která ji prodává Čejkům z Olbramovic.

  Bratři Karel a Jeroným Čejkové z Olbramovic ves s tvrzí roku 1578 prodávají Albrechtovi Netvorskému z Březí, ale jeho vnuk Jan ji roku 1612 prodává Mandaleně Mladotové z Labouně od níž statek roku 1622 kupuje Pavel Michna z Vacínova. Od nich roku 1683 získává Lešany kapitula sv. Víta na Pražském hradě, která je vlastní až do konce druhé světové války. K Lešanům zakoupila ještě Břežany, Hostěradice, Netvořice a Nedvězí. Centrem tohoto nově vzniklého panství se staly právě Lešany, kde byl na místě staré tvrze postaven zámek.

  Roku 1903 zámek poškodil požár, jímž byla nejvíce poškozena věž v severním průčelí, která při opravě dostala místo střechy novoromantickou terasu. Za druhé světové války zde bylo velitelství SS. V roce 1949 byl zámek zestátněn a přidělen místnímu JZD, které zámek využívalo jako byty zaměstnanců. Od roku 1999 je zámek v soukromých rukou. Nachází se zde restaurace a konají různé společenské akce. Koupi napadla kapitula sv. Víta, ale její nárok byl roku 2002 nejvyšším soudem zamítnut.

 

les5.jpg

 

Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čech
zdroj: hrady.cz